جدید

گیتار الکتریک IBANEZ GAX30 WNF

لطفا تماس بگیرید. بدون مالیات.

2 قلم

همه سبک ها
Poplar body
Bound Treated New Zealand Pine fretboard w/White block inlay
HH
GAX Maple neck
Medium frets
Infinity R (H) neck pickup (Passive/Ceramic)
Infinity R (H) bridge pickup (Passive/Ceramic)
Poplar body
اندونزی

SWITCHING SYSTEM

CONTROLS

سایر ویژگی‌ها

سبکهمه سبک ها
جنس بدنه | Body Poplar body
جنس صفحه انگشت گذاری | Fretboard Bound Treated New Zealand Pine fretboard w/White block inlay
نوع پیک آپ | PickupHH
جنس چوب دسته | Neck GAX Maple neck
نوع و تعداد فرت | Frets Medium frets
پیک آپ بالا | Neck Pickup Infinity R (H) neck pickup (Passive/Ceramic)
پیک آپ پایین | Bridge PickupInfinity R (H) bridge pickup (Passive/Ceramic)
مدل بدنه | Body Shape Poplar body
کشور سازندهاندونزی
گارانتی 18ماه